Sự kiện

04 t10

CAMPUS TOUR

04/10/2020 
Đại học FPT TP. HCM
 
 

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

CAMPUS TOUR
<span class="day">04</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/campus-tour
CAMPUS TOUR
CHUNG KẾT RESFES 2020
<span class="day">16</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/chung-ket-resfes-2020-1
CHUNG KẾT RESFES 2020
KÝ KẾT MOU VIETNAMWORKS
<span class="day">08</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/ky-ket-mou-vietnamworks
KÝ KẾT MOU VIETNAMWORKS
MINI FESTIVAL LẦN 3
<span class="day">03</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/mini-festival-lan-3
MINI FESTIVAL LẦN 3
WATER ROCKET
<span class="day">03</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/water-rocket
WATER ROCKET
TRUNG THU YÊU THƯƠNG
<span class="day">01</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/trung-thu-yeu-thuong
TRUNG THU YÊU THƯƠNG
HỘI THAO THÁNG RÈN LUYỆN TẬP TRUNG
<span class="day">27</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/hoi-thao-thang-ren-luyen-tap-trung
HỘI THAO THÁNG RÈN LUYỆN TẬP TRUNG
THÁNG RÈN LUYỆN TẬP TRUNG
<span class="day">21</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/thang-ren-luyen-tap-trung-1
THÁNG RÈN LUYỆN TẬP TRUNG
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
<span class="day">20</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/le-khai-giang-nam-hoc-moi
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
F - Talent CODE
<span class="day">26</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/f-talent-code
F - Talent CODE