Các tiêu chí được đánh giá tích cực trong kiểm định chất lượng đào tạo của Trường ĐH FPT
Các tiêu chí được đánh giá tích cực trong kiểm định chất lượng đào tạo của Trường ĐH FPT
FPT sẽ đầu tư 100 triệu USD vào Mỹ cuối năm nay
FPT sẽ đầu tư 100 triệu USD vào Mỹ cuối năm nay
FPT Edu Research Festival 2023 khởi động với chủ đề "Mưu cầu hạnh phúc trong thời đại số"
FPT Edu Research Festival 2023 khởi động với chủ đề "Mưu cầu hạnh phúc trong thời đại số"
ACBSP ĐÁNH GIÁ CAO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC FPT
ACBSP ĐÁNH GIÁ CAO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC FPT