Thí sinh 2023

Trường Đại học FPT tuyển sinh bổ sung năm 2023

Trường Đại học FPT tuyển sinh bổ sung năm 2023

Trường Đại học FPT (Phân hiệu Quy Nhơn) tuyển sinh bổ sung 300 thí sinh lọt Top50 THPT toàn quốc (Xếp hạng tại Schoolrank) hoặc đạt 21 điểm tổ hợp Ax nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường nhân sự. 

Hướng dẫn chi tiết cách xác nhận nhập học trực tuyến 2023 cho thí sinh