WORKSHOP "ONE LESS PLASTIC" - VẼ TÚI TOTE VẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thời gian diễn ra workshop: 18:00 ngày 26/06/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trường ĐH FPT Quy Nhơn

Lịch sự kiện

WORKSHOP "ONE LESS PLASTIC" - VẼ TÚI TOTE VẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thời gian diễn ra workshop: 18:00 ngày 26/06/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trường ĐH FPT Quy Nhơn