BEACH CLEAN UP DAY

 1. Địa điểm: Biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
 2. Thời gian: 17h00 ngày 27/05/2023
 3. Chương trình cộng đồng gồm 2 hoạt động:
  - Hoạt động làm sạch, bảo vệ môi trường biển
  - Thưởng thức các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc từ âm nhạc truyền thống đến các tiết mục hiện đại đến từ trường Đại học FPT Quy Nhơn.

Lịch sự kiện

BEACH CLEAN UP DAY

 1. Địa điểm: Biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
 2. Thời gian: 17h00 ngày 27/05/2023
 3. Chương trình cộng đồng gồm 2 hoạt động:
  - Hoạt động làm sạch, bảo vệ môi trường biển
  - Thưởng thức các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc từ âm nhạc truyền thống đến các tiết mục hiện đại đến từ trường Đại học FPT Quy Nhơn.