Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Thank you note: Thử thách bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống
<span class="day">16</span> <span class="month">t04</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/thank-you-note-thu-thach-bay-to-long-biet-on-voi-cuoc-song
Thank you note: Thử thách bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống
Thi Final Học kỳ Spring: Hình thức Online
<span class="day">20</span> <span class="month">t04</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/thi-final-hoc-ky-spring-hinh-thuc-online
Thi Final Học kỳ Spring: Hình thức Online
Cuộc thi FPT Edu Biz Talent mùa 2: “Khởi nghiệp sau Covid-19”
<span class="day">14</span> <span class="month">t04</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/cuoc-thi-fpt-edu-biz-talent-mua-2-khoi-nghiep-sau-covid-19
Cuộc thi FPT Edu Biz Talent mùa 2: “Khởi nghiệp sau Covid-19”
FPT UNIVERSITY INTRODUCES SCHOOLRANK
<span class="day">1</span> <span class="month">t04</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/fpt-university-introduce-schoolrank
FPT UNIVERSITY INTRODUCES SCHOOLRANK
RA MẮT SCHOOLRANK: TRANG XẾP HẠNG HỌC SINH TOÀN QUỐC
<span class="day">01</span> <span class="month">t04</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/ra-mat-schoolrank-trang-xep-hang-hoc-sinh-toan-quoc
RA MẮT SCHOOLRANK: TRANG XẾP HẠNG HỌC SINH TOÀN QUỐC
Cuộc thi: Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid-19
<span class="day">23</span> <span class="month">t03</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/cuoc-thi-color-mask-ve-khau-trang-danh-tan-covid-19
Cuộc thi: Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid-19
Trực tiếp: CHÉM GIÓ VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA
<span class="day">20</span> <span class="month">t03</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/talkshow-truc-tiep-chem-gio-voi-con-nha-nguoi-ta
Trực tiếp: CHÉM GIÓ VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA
Trực tiếp: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN
<span class="day">14</span> <span class="month">t03</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-nghe-it-co-nhu-loi-don
Trực tiếp: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN
Trực tiếp: Khám phá ngành Quản trị Kinh doanh
<span class="day">03</span> <span class="month">t03</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-kham-pha-nganh-quan-tri-kinh-doanh
Trực tiếp: Khám phá ngành Quản trị Kinh doanh
Trực tiếp: KHÁM PHÁ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ & TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN?
<span class="day">29</span> <span class="month">t02</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-kham-pha-nganh-thiet-ke-do-hoa-truyen-thong-da-phuong-tien
Trực tiếp: KHÁM PHÁ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ & TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN?