Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới..

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Digital Marketing

Digital Marketing

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Thiết kế mỹ thuật số

Thiết kế mỹ thuật số