Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Graduation with Industry
<span class="day">04</span> <span class="month">t08</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/graduation-with-industry
Graduation with Industry
Trưng bày ảnh HUMANASTIC - Human and Plastic
<span class="day">28</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/trung-bay-anh-humanastic-human-and-plastic
Trưng bày ảnh HUMANASTIC - Human and Plastic
MÊ CINE 2020 cùng “Gương lật”
<span class="day">24</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/me-cine-2020-cung-guong-lat
MÊ CINE 2020 cùng “Gương lật”
WORKSHOP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
<span class="day">25</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-thuong-mai-dien-tu
WORKSHOP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Talkshow: FROM DREAMER TO SPARXER
<span class="day">24</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/Talkshow-FROM-DREAMER-TO-SPARXER
Talkshow: FROM DREAMER TO SPARXER
Workshop Student Scientific Research
<span class="day">23</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-student_scientific_research
Workshop Student Scientific Research
Casting film: TỪ KHI EM ĐẾN
<span class="day">23</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/casting-film
Casting film: TỪ KHI EM ĐẾN
TALKSHOW IKIGAI-MỤC ĐÍCH CHO TƯƠNG LAI
<span class="day">22</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/talkshow-ikigai-muc-dich-cho-tuong-lai
TALKSHOW IKIGAI-MỤC ĐÍCH CHO TƯƠNG LAI
WORKSHOP GIỚI THIỆU SÁCH “NHÌN-THẤY-YÊU-HIỂU”
<span class="day">15</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-gioi-thieu-sach-nhin-thay-yeu-hieu
WORKSHOP GIỚI THIỆU SÁCH “NHÌN-THẤY-YÊU-HIỂU”
Chung kết Học bổng tài năng - FPT University Talent
<span class="day">5</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/chung-ket-hoc-bong-tai-nang-fpt-university-talent
Chung kết Học bổng tài năng - FPT University Talent