Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Workshop “Digital Painting” - Thỏa chí sáng tạo
<span class="day">17</span> <span class="month">t06</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-digital-painting-thoa-chi-sang-tao
Workshop “Digital Painting” - Thỏa chí sáng tạo
Seminar Chuyên đề VoIP – Mã nguồn mở & Ứng dụng
<span class="day">11</span> <span class="month">t06</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/seminar-chuyen-de-voip--ma-nguon-mo-ung-dung
Seminar Chuyên đề VoIP – Mã nguồn mở & Ứng dụng
Chuỗi Seminar Capstone Companion
<span class="day">30</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/chuoi-seminar-capstone-companion
Chuỗi Seminar Capstone Companion
Talkshow-livestream: Làm CV chuyên nghiệp có khó như bạn nghĩ? - Take it easy
<span class="day">21</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/talkshow-livestream-lam-cv-chuyen-nghiep-co-kho-nhu-ban-nghi-take-it-easy
Talkshow-livestream: Làm CV chuyên nghiệp có khó như bạn nghĩ? - Take it easy
Khai mạc giải đấu Bóng đá ByeCovid, chia tay kỳ nghỉ dịch
<span class="day">20</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/khai-mac-giai-dau-bong-da-byecovid-chia-tay-ky-nghi-dich
Khai mạc giải đấu Bóng đá ByeCovid, chia tay kỳ nghỉ dịch
Trận bóng ByeCovid: Đăng ký liền tay, nhận giải hấp dẫn
<span class="day">18</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/tran-bong-byecovid-dang-ky-lien-tay-nhan-giai-hap-dan
Trận bóng ByeCovid: Đăng ký liền tay, nhận giải hấp dẫn
Công chiếu Bộ phim từ Chiến dịch UNWHITE: “Bò cũng biết đau”
<span class="day">18</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/cong-chieu-bo-phim-tu-chien-dich-unwhite-bo-cung-biet-dau
Công chiếu Bộ phim từ Chiến dịch UNWHITE: “Bò cũng biết đau”
Talkshow: Hành trang đến trường mùa dịch
<span class="day">14</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/talkshow-hanh-trang-den-truong-mua-dich
Talkshow: Hành trang đến trường mùa dịch
Kỳ bảo vệ đồ án tháng 5/2020 ĐH FPT TP.HCM
<span class="day">13</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/ky-bao-ve-do-an-thang-52020-dh-fpt-tphcm
Kỳ bảo vệ đồ án tháng 5/2020 ĐH FPT TP.HCM
Sinh viên ĐH FPT TP.HCM chính thức Back to School
<span class="day">18</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/sinh-vien-dh-fpt-tphcm-chinh-thuc-back-to-school
Sinh viên ĐH FPT TP.HCM chính thức Back to School