FMC SUNSET SHOW - “THE SOUND OF HEARTBEAT”

Thời gian diễn ra show: 17h30 ngày 24/06/2023
Địa điểm: Biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Đối diện đường Ngọc Hân Công Chúa)

 

Lịch sự kiện

FMC SUNSET SHOW - “THE SOUND OF HEARTBEAT”

Thời gian diễn ra show: 17h30 ngày 24/06/2023
Địa điểm: Biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Đối diện đường Ngọc Hân Công Chúa)