FPT – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM vươn tầm thế giới

Doanh thu Doanh thu
0 + tỷ đồng
Nhân sự Nhân sự
0+ nhân viên
 
Hiện diện tại Hiện diện tại
0+ Quốc gia
0 Châu lục
 

3 lĩnh vực hoạt động và 4 đơn vị thành viên liên kết

Tập đoàn FPT
Sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT Sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT