KỲ THI HỌC BỔNG 2023

  1. Địa điểm: Đại học FPT Quy Nhơn (Lô B1-57 khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình & phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
  2. Thời gian dự kiến: 7:00 AM - 12:00 PM ngày 07/05/2023.
  3. Cấu trúc đề thi: Bài thi 1: Tư duy logic, 90 câu (120 phút) & Bài thi 2: Nghị luận xã hội (60 phút).
 
 

Lịch sự kiện

KỲ THI HỌC BỔNG 2023

  1. Địa điểm: Đại học FPT Quy Nhơn (Lô B1-57 khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình & phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
  2. Thời gian dự kiến: 7:00 AM - 12:00 PM ngày 07/05/2023.
  3. Cấu trúc đề thi: Bài thi 1: Tư duy logic, 90 câu (120 phút) & Bài thi 2: Nghị luận xã hội (60 phút).