Học phí - Tín dụng

HỌC PHÍ - TÍN DỤNG

Mức học phí Đại học FPT áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy nhập học năm 2023 như sau:

– Học phí Đại học FPT được tính theo từng học kỳ, mỗi học kỳ gồm 04 tháng. Một năm học sẽ có 3 học kỳ: Fall – Spring – Summer bắt đầu vào tháng 9 – tháng 1 – tháng 5.
– Học phí Đại học FPT có thể được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) hằng năm nhưng không quá 10%.
– Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh và không thay đổi trong suốt quá trình học.
– Sinh viên được xếp lớp phù hợp với năng lực tiếng Anh đầu vào của mình. Sinh viên chỉ nộp học phí cho số mức tiếng Anh tương ứng.
– Mức học phí này không thay đổi trong học kỳ nước ngoài (không bao gồm các khoản sinh hoạt phí, ăn ở, đi lại tại đất nước đó).
– Học phí Đại học FPT đã bao gồm chi phí giáo trình, lệ phí thi cuối kỳ và phí cấp bằng tốt nghiệp.

Có 2 cách thức đóng học phí Đại học FPT như sau:

– Cách 1: Thanh toán tại trường bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng: VISA, MASTER, JCB, UNIONPAY, NAPAS đều được chấp nhận.

– Cách 2: Chuyển khoản theo thông tin bên dưới:

Số tài khoản: 13111113804
Tên tài khoản: PH Trường Đại Học FPT tại tỉnh Bình Định
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định
Nội dung nộp tiền:
Đối với thí sinh đăng ký dự thi: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKDT 2023>
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKXT 2023>
Đối với thí sinh đăng ký nhập học: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKNH 2023>

 

Học phí Đại học FPT áp dụng sinh viên nhập học từ năm 2023 (dự kiến) như sau: