Học phí - Tín dụng

HỌC PHÍ - TÍN DỤNG

Mức học phí Đại học FPT áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy nhập học năm 2023 như sau:

– Học phí Đại học FPT được tính theo từng học kỳ, mỗi học kỳ gồm 04 tháng. Một năm học sẽ có 3 học kỳ: Fall – Spring – Summer bắt đầu vào tháng 9 – tháng 1 – tháng 5.
– Học phí Đại học FPT có thể được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) hằng năm nhưng không quá 10%.
– Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh và không thay đổi trong suốt quá trình học.
– Sinh viên được xếp lớp phù hợp với năng lực tiếng Anh đầu vào của mình. Sinh viên chỉ nộp học phí cho số mức tiếng Anh tương ứng.
– Mức học phí này không thay đổi trong học kỳ nước ngoài (không bao gồm các khoản sinh hoạt phí, ăn ở, đi lại tại đất nước đó).
– Học phí Đại học FPT đã bao gồm chi phí giáo trình, lệ phí thi cuối kỳ và phí cấp bằng tốt nghiệp.

Cách thức đóng học phí Đại học FPT như sau:

Chuyển khoản theo thông tin bên dưới:

Số tài khoản: 13111113804
Tên tài khoản: PH Trường Đại Học FPT tại tỉnh Bình Định
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định
Nội dung nộp tiền:
Đối với thí sinh đăng ký dự thi: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKDT 2023>
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKXT 2023>
Đối với thí sinh đăng ký nhập học: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKNH 2023>

 

Học phí Đại học FPT áp dụng sinh viên nhập học từ năm 2023 (dự kiến) như sau: