Bài giải gợi ý môn tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Thí sinh cho rằng đề tiếng Anh vừa sức, vừa tầm. Mời bạn đọc xem bài giải gợi ý môn này.

 

Nội dung đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019 như sau:

 

 

 

 

 

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO TUỔI TRẺ

 

Tin tức Liên quan