Bài giải gợi ý môn Hóa THPT Quốc gia 2019

Thí sinh cho rằng đề hóa học năm nay dễ thở hơn các năm trước. Mời bạn đọc xem bài giải gợi ý môn này.

 

Nội dung đề thi Hóa mã đề 213 như sau:

 

 

 

 

 

Sau đây là đáp án tham khảo của môn Hóa kỳ thi THPT năm 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo TUOITRE

Tin tức Liên quan