Bài giải gợi ý môn Sinh THPT quốc gia 2019

Đề Sinh năm nay bị thí sinh than khó.

Nội dung đề thi môn Sinh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 như sau:

 

 

 

 

 

Đáp án tham khảo môn Sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2019 như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo TUỔI TRẺ

Tin tức Liên quan