Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

FPTU KỲ THỦ TRANH TÀI
<span class="day">18</span> <span class="month">t07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/fptu-ky-thu-tranh-tai
FPTU KỲ THỦ TRANH TÀI
7 Ngày Trải Nghiệm - Tây Nguyên
<span class="month">Aug</span> <span class="day">19</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/7-ngay-trai-nghiem-tay-nguyen
7 Ngày Trải Nghiệm - Tây Nguyên
Đêm nhạc Hope - FBK
https://qnuni.fpt.edu.vn/dem-nhac-hope-fbk
Đêm nhạc Hope - FBK
FPTU Summer Dance Camp Vol.1
<span class="month">Aug</span> <span class="day">03</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/fptu-summer-dance-camp-vol1
FPTU Summer Dance Camp Vol.1
Tham quan BOSCH Company Tour
<span class="month">t04</span> <span class="day">18</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/tham-quan-bosch-company-tour
Tham quan BOSCH Company Tour
Lễ Khai giảng
<span class="day">16</span> <span class="month">t10</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/le-khai-giang
Lễ Khai giảng
Hội diễn văn nghệ Blooming - Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08.03.2022
<span class="day">07</span> <span class="month">t3</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/hoi-dien-van-nghe-blooming-chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-08032022
Hội diễn văn nghệ Blooming - Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08.03.2022
Open Day - Một ngày làm sinh viên Đại học FPT
https://qnuni.fpt.edu.vn/open-day-mot-ngay-lam-sinh-vien-dai-hoc-fpt
Open Day - Một ngày làm sinh viên Đại học FPT
Triển lãm sắp đặt ASAP
<span class="day">28</span> <span class="month">t05</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/trien-lam-sap-dat-asap
Triển lãm sắp đặt ASAP
MIND SPORT FESTIVAL 2019
<span class="month">t12</span> <span class="day">29</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/mind-sport-festival-2019-1
MIND SPORT FESTIVAL 2019