Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

ĐẤU TRƯỜNG APKATHON
<span class="day">22</span> <span class="month">t11</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/dau-truong-apkathon
ĐẤU TRƯỜNG APKATHON
[48H MOVEMENT – DÀNH CHO KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA]
<span class="day">22</span> <span class="month">t11</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/48h-movement--danh-cho-khoi-nganh-thiet-ke-do-hoa
[48H MOVEMENT – DÀNH CHO KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA]
GIAO LƯU VỀ "3D Game – FEATURE UNITY – VR – AR"
<span class="day">21</span><span class="month">t11</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/giao-luu-ve-3d-game--feature-unity--vr--ar
GIAO LƯU VỀ "3D Game – FEATURE UNITY – VR – AR"
HACKATHON FPT Edu 2019
<span class="day">18</span><span class="month">t11</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/hackathon-fpt-edu-2019
HACKATHON FPT Edu 2019
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
<span class="month">t11</span> <span class="day">16</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
[CULTURE EXCHANGE] SINGAPORE STUDENT CULTURE EXCHANGE
<span class="month">t11</span> <span class="day">06</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/culture-exchange-singapore-student-culture-exchange
[CULTURE EXCHANGE] SINGAPORE STUDENT CULTURE EXCHANGE
GIAO LƯU SINGAPORE - VIETNAM
<span class="month">t11</span> <span class="day">04</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/giao-luu-singapore-vietnam
GIAO LƯU SINGAPORE - VIETNAM
GIAO LƯU VĂN HOÁ VỚI ĐH ISLAM INDONESIA
<span class="month">t11</span> <span class="day">09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/culture-exchange
GIAO LƯU VĂN HOÁ VỚI ĐH ISLAM INDONESIA
NGÀY HỘI VĂN HOÁ VIET – JAP CULTURAL EXCHANGE
<span class="month">t09</span> <span class="day">06</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/ngay-hoi-van-hoa-viet--jap-cultural-exchange
NGÀY HỘI VĂN HOÁ VIET – JAP CULTURAL EXCHANGE
Đêm nhạc gây quỹ Blue
<span class="month">t08</span> <span class="day">10</span>
10-08-2019
https://qnuni.fpt.edu.vn/dem-nhac-gay-quy-blue
Đêm nhạc gây quỹ Blue