Sự kiện

t12 19

LIGHT

19/12/2019
FPT University HCM
 

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

MƠ Mini Concert
<span class="month">t12</span> <span class="day">21</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/mo-mini-con
MƠ Mini Concert
LIGHT
<span class="month">t12</span> <span class="day">19</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/light
LIGHT
Talk show với thiền sư THÍCH MINH NIỆM
<span class="month">t12</span> <span class="day">12</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/talk-show--tung-buoc-vung-chac-vuon-toi-su-thanh-cong
Talk show với thiền sư THÍCH MINH NIỆM
GIẢI CẦU LÔNG CÂY VỢT VÀNG
<span class="month">t12</span> <span class="day">07</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/giai-cau-long-cay-vot-vang
GIẢI CẦU LÔNG CÂY VỢT VÀNG
CLUBS DAY
https://qnuni.fpt.edu.vn/clubs-day
CLUBS DAY
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
https://qnuni.fpt.edu.vn/hoi-nghi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
WORKSHOP UI/UX
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-uiux
WORKSHOP UI/UX
LỄ TỐT NGHIỆP
https://qnuni.fpt.edu.vn/le-tot-nghiep
LỄ TỐT NGHIỆP
GIAO LƯU SV INDONESIA
https://qnuni.fpt.edu.vn/giao-luu-sv-indonesia
GIAO LƯU SV INDONESIA