Đề thi và Đáp án môn Sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 - Chính thức của Bộ GD&ĐT

Vào sáng ngày 10/8, thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đợt 1 làm bài thi môn Sinh lúc 9h30, thời gian làm bài 50 phút. Theo cấu trúc đề thi tham khảo trước đó mà Bộ GD-ĐT công bố, thí sinh cần ôn kiến thức trọng tâm chủ yếu chương trình lớp 12 (34 câu) và Sinh học (6 câu).

Những chuyên đề có số lượng câu hỏi nhiều rơi vào: Di truyền học, Sinh thái, Tiến hóa, Thực vật và Động vật. So với đề thi các năm trước, đề thi có sự thay đổi khi câu hỏi lý thuyết được nâng lên và chủ yếu nằm ở mức độ nhận biết, thông hiểu.

Dưới đây là đê thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh:

 

 

Đáp án môn Sinh: 

Mã đề 201

Mã đề 202

Mã đề 203

Mã đề 204

Mã đề 205

Mã đề 206

Mã đề 207

Mã đề 208

Mã đề 209

Mã đề 210

Mã đề 211

Mã đề 212

 

Mã đề 213

Mã đề 214

Mã đề 215

Mã đề 216

Mã đề 217

Mã đề 218

Mã đề 219

Mã đề 220

Mã đề 221

Mã đề 222

Mã đề 223

Mã đề 224

 

 

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT công bố:

 


 

Kim (Tổng hợp)

Tin tức Liên quan