Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Chính thức của Bộ GD&ĐT

Gần 900.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn toán THPT 2020. Mời bạn đọc xem đề thi và Đáp án của TẤT CẢ MÃ ĐỀ môn Toán trong kỳ thi THPT 2020.

 

Thời gian làm bài môn Toán là 90 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau theo mức độ từ dễ đến khó. Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần là Đại số - Lượng giác - Hình học với phần lớn nội dung thi rơi vào chương trình lớp 12.

 

  

Đáp án môn Toán: Mã đề 101

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 102

 

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 103


 

Đáp án môn Toán: Mã đề 104


 

Đáp án môn Toán: Mã đề 105

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 106

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 107

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 108

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 109

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 110

 

  

Đáp án môn Toán: Mã đề 111

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 112

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 113

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 114

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 115

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 116

 

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 117

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 118

 

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 119

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 120

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 121

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 122

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 123

 

Đáp án môn Toán: Mã đề 124

 

 

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT công bố:

 

 

 

Kim (Tổng hợp)

Tin tức Liên quan