Trắc nghiệm nghề nghiệp John Holland – Đại học FPT

Trắc nghiệm nghề nghiệp John Holland hay còn gọi là trắc nghiệm hướng nghiệp/ trắc nghiệm sở thích John Holland. Đây là bài trắc nghiệm được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc xác định chính xác nhóm tính cách của mỗi cá nhân nhằm giúp đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp.

 

>>> Làm bài Trắc nghiệm Nghề nghiệp John Holland

 

Theo bài trắc nghiệm nghề nghiệp Jonh Holland, tính cách của tất cả mọi người sẽ được chia thành 6 nhóm. Và với mỗi nhóm tính cách cách khác nhau sẽ có những ngành nghề nhất định phù hợp. Cụ thể:

 

  • Nhóm 1: Thực tế – Realistic
  • Nhóm 2: Nghiên cứu – Investigative
  • Nhóm 3: Nghệ thuật – Artistic
  • Nhóm 4: Xã hội – Social
  • Nhóm 5: Kinh doanh -Enterprise
  • Nhóm 6: Công chức – Conventional

john holland

Tính cách của nhóm người Thực tế (Realistic)

 

Những người thuộc nhóm tính cách Thực tế yêu thích sự ngăn nắp, thực tế, thích làm việc có mục tiêu cụ thể, thích làm việc với công cụ và máy móc. Nhóm tính cách này thường không quá coi trọng các mối quan hệ tình cảm, không tương tác nhiều với mọi người xung quanh. Và rất chú ý những điều cụ thể, hữu hình như tiền bạc, địa vị, quyền lực...

 

Một số ngành nghề tại Đại học FPT TP. HCM phù hợp với nhóm người Thực tế: Kỹ thuật Phần mềm, An toàn Thông tin, Trí tuệ Nhân tạo

Tính cách của nhóm người Điều tra – Nghiên cứu (Investigative)

 

Những người có tính điều tra thích những hoạt động liên quan đến việc điều tra sáng tạo về thế giới hoặc tự nhiên. Đây là những người có tố chất thông minh, yêu thích các nghiên cứu khoa học, thích sự chính xác. Tuy nhiên những người thuộc nhóm tính cách điều tra thường thiếu kỹ năng lãnh đạo.

 

Một số ngành nghề tại Đại học FPT TP. HCM phù hợp với nhóm người Điều tra - Nghiên cứu: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế

 

Tính cách của nhóm người Nghệ sĩ (Artistic)

 

Những người có tính cách nghệ sĩ thường làm việc không theo nguyên tác, thích các hoạt động không lặp lại và sự sáng tạo, rất coi trong yêu tố thẩm mỹ. Có thể nói đây là những người sống khả nội tâm, phức tạp, rất nhạy cảm. Điểm trừ lớn nhất của nhóm tính cách này là sự không tuân theo luật lệ, khuôn phép.

 

Một số ngành nghề tại Đại học FPT TP. HCM phù hợp với nhóm người Nghệ sĩ: Thiết kế Đồ họa

 

Tính cách của nhóm người Xã hội (Social)

 

Những người mang tính xã hội thích các hoạt động xã hội, các công việc liên quan đến giao tiếp như truyền báo thông tin, chỉ bảo hướng dẫn người khác. Đây là những người rất phù hợp với các công việc truyền đạt kiến thức kiến thức.

 

Một số ngành nghề tại Đại học FPT TP. HCM phù hợp với nhóm người Xã hội: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn

 

 

Tính cách của nhóm người Dám nghĩ Dám làm (Enterprising):

 

Những người thuộc nhóm tính cách Dám nghĩ Dám làm thường thích làm các vị trí lãnh đạo, có khả năng hùng biện. Những người này thường đặt những mục tiêu thuộc về tổ chức hoặc lợi ích kinh tế lên đầu.

 

Một số ngành nghề tại Đại học FPT TP. HCM phù hợp với nhóm người Dám nghĩ - Dám làm (Kinh doanh): Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Khách sạn, Truyền thông Đa phương tiện

 

Tính cách của nhóm người Quy củ – Công chức (Conventional):

 

Người có tính Quy củ thích thao tác với dữ liệu, lưu giữ hồ sơ, sắp xếp, sao chép tài liệu và tổ chức dữ liệu giấy tờ hoặc tính toán. Họ không thích sự sáng tạo, không quy tắc.

 

Xác định nhóm tính cách bản thân, phù hợp với các ngành nghề tại đây!

 

TD (Tổng hợp)

 

Xem thêm các ngành nghề đang được đào tạo tại Đại học FPT:

Tin tức Liên quan