Tham quan BOSCH Company Tour

Địa điểm
Lầu 11 – Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
 
Thời gian
14h00 – 17h00, ngày 18 tháng 4 năm 2019
 

Lịch sự kiện

Tham quan BOSCH Company Tour

Địa điểm
Lầu 11 – Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
 
Thời gian
14h00 – 17h00, ngày 18 tháng 4 năm 2019