Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Trực tiếp: KHÁM PHÁ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ & TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN?
<span class="day">29</span> <span class="month">t02</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-kham-pha-nganh-thiet-ke-do-hoa-truyen-thong-da-phuong-tien
Trực tiếp: KHÁM PHÁ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ & TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN?
Trực tiếp: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH SV ĐH FPT 2020?
<span class="day">27</span> <span class="month">t02</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-lam-the-nao-de-tro-thanh-sv-dh-fpt-2020
Trực tiếp: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH SV ĐH FPT 2020?
F-TRIP: Chở TẾT về nhà
<span class="day">18</span> <span class="month">t01</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/f-trip-cho-tet-ve-nha
F-TRIP: Chở TẾT về nhà
Xuân ấm áp
<span class="day">17</span><span class="month">t01</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/xuan-am-ap
Xuân ấm áp
Chợ Xuân Làng Cóc cùng Đại Học FPT
<span class="day">12</span><span class="month">t01</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/cho-xuan-lang-coc-cung-dai-hoc-fpt-1
Chợ Xuân Làng Cóc cùng Đại Học FPT
FPT University Talent 2020
<span class="day">15</span><span class="month">t03</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/fpt-university-talent-2020
FPT University Talent 2020
49H IN MOTION
<span class="day">14</span> <span class="month">t02</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/49h-in-motion
49H IN MOTION
7 NGÀY TRẢI NGHIỆM - PHÚ YÊN
<span class="day">29</span><span class="month">t12</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/7-ngay-trai-nghiem-phu-yen
7 NGÀY TRẢI NGHIỆM - PHÚ YÊN
MIND SPORT FESTIVAL 2019
<span class="day">29</span><span class="month">t12</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/mind-sport-festival-2019
MIND SPORT FESTIVAL 2019
WORKSHOP KIRIGAMI
<span class="day">04</span><span class="month">t12</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-kirigami
WORKSHOP KIRIGAMI