Khi có học bổng, học phí tiếng Anh hoặc học kỳ nước ngoài vẫn sẽ được giảm theo học bổng đúng không?

Chào em, chương trình học bổng Đại học FPT được áp dụng trong suốt quá trình em học tập tại trường.

Trong trường hợp em có học bổng, học phí tiếng Anh hoặc học kỳ nước ngoài vẫn sẽ được giảm theo mức giá trị học bổng em đã nhận. Mức giảm sẽ bằng với: giá trị học bổng (%) x  học phí Đại học FPT áp dụng tại Việt Nam.

Xem có thể xem thêm Quy định về học bổng Đại học FPT: https://qnuni.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong-dai-hoc-fpt