Điều kiện tuyển sinh của trường Đại học FPT là gì?

Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học  FPT cần đáp ứng đủ 2 tiêu chí sau:

a) Tham dự và trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển của Trường Đại học  FPT - hoặc đủ điều kiện miễn thi sơ tuyển của Trường Đại học  FPT.

b) Đạt một trong hai điều kiện sau:

- Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 18 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học  FPT.

- Tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học  FPT

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh Đại học FPT tại:

 https://qnuni.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/quy-che-tuyen-sinh