Giữa Kỹ thuật phần mềm và An toàn thông tin ngành nào khó học hơn và ngành nào dễ kiếm việc làm hơn?

Theo dự báo, từ đây đến 2020 Việt Nam thiếu hụt khoản 80.000 nhân lực CNTT nhất là phần mềm và An toàn thông tin. Trong khi đó, mỗi năm thị trường chỉ cung cấp được 32.000 nguồn lực CNTT.  Ngành Kỹ thuật phần mềm đang thiếu hụt nghiêm trọng. Riêng ngành An toàn thông tin, từ 2014 Bộ GD&ĐT mới cho phép Đại học FPT và 8 trường trọng điểm đào tạo ở bậc Đại học nhầm cung cấp gấp rút sự thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực an ninh an toàn thông tin cho Việt Nam.

Cả 2 ngành này đều thiếu hụt nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ hội cho các kỹ sư, cử nhân Kỹ thuật phần mềm và An toàn thông tin chất lượng cao trong tương lai.