Đối với sinh viên được nhận Học bổng Đại học FPT khi ra trường có bắt buộc làm việc cho tập đoàn FPT không?

Chào em, tất cả các sinh viên nhận học bổng Đại học FPT và đang theo học tập tại Đại học FPT đều không có ràng buộc về việc chọn nơi làm việc sau khi tốt nghiệp.

Xem thêm https://qnuni.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong-dai-hoc-fpt