Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các môn ngoại ngữ

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các môn ngoại ngữ khác như sau: 

 

  • TIẾNG NGA

  •  TIẾNG PHÁP:

  • TIẾNG TRUNG QUỐC:

  •  TIẾNG ĐỨC

 

TỔNG HỢP 

Tin tức Liên quan