Sau buổi đánh giá tại ĐH FPT Hà Nội, ngành Quản trị kinh doanh được công nhận đạt chuẩn ACBSP

Ngày 26/11/2019, Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) đã chính thức công nhận chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Đại học FPT đạt tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả được công bố sau chuyến đánh giá vào tháng 10, tại Đại học FPT Hà Nội.



ACBSP là một trong những tổ chức kiểm định quốc tế chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín trên thế giới. Năm 2016, ĐH FPT trở thành thành viên chính thức của tổ chức này. Tham gia kiểm định ACBSP là cơ hội để Trường Đại học FPT nâng cao chất lượng đào tạo, giúp chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh của Trường tiệm cận với chuẩn đào tạo của các trường đại học uy tín trên toàn cầu.

 



 

Bên cạnh đó, ACBSP sẽ mang đến cơ hội kết nối, hợp tác học thuật giữa các trường đào tạo kinh doanh uy tín tại các nước. Đây cũng là cơ hội để Nhà trường và khối ngành Kinh tế tích cực cải tiến các chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên.

Để đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng, Trường Đại học FPT sẽ cần đảm bảo đạt được 6 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí cấp 1 và 61 tiêu chí cấp 2 của ACBSP về: Công tác lãnh đạo, Hoạch đinh chiến lược, Sinh viên và các bên có liên quan, Đo lường và phân tích chuẩn đầu ra và năng lực sinh viên, Cán bộ và giảng viên, Tổ chức đào tạo.

Năm 2019, trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá cho ngành Quản trị kinh doanh và được Hội đồng ACBSP chấp thuận. Ngày 14/10, đoàn chuyên gia ACBSP đến đánh giá tại cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội).

 



Trong lần đánh giá chính thức này, phía Đại học FPT có sự tham gia của Ban giám hiệu: TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng trường Đại học FPT, TS. Nguyễn Kim Ánh – Phó Hiệu Trưởng trường Đại học FPT, TS. Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT, Trưởng khoa Kinh doanh – Quản lý Dự án ACBSP cùng các Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh và CB phòng ban liên quan.

Tiến hành kiểm định theo tiêu chuẩn ACBSP, ĐH FPT mong muốn cải tiến liên tục chất lượng cho việc triển khai ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng và khối ngành Kinh tế nói chung, hướng tới chất lượng đào tạo quốc tế trong nhóm trường kinh doanh trên thế giới.

Kiểm định ACBSP không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho nhà trường, CB-GV mà còn cho cả các sinh viên Trường Đại học FPT. Bởi kiểm định ACBSP không chỉ là bằng chứng khách quan thể hiện rõ chất lượng đào tạo Trường Đại học FPT mang đến cho sinh viên mà còn mang đến cho sinh viên trường cơ hội được đánh giá tương đương với sinh viên quốc tế; đồng thời sinh viên có cơ hội theo học các chương trình sau đại học tại các trường đào tạo kinh doanh uy tín trên thế giới.



VY HB NGUYỄN (Tổng hợp)

 

Tin tức Liên quan