Gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh

Đề thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 và một phần nhỏ của lớp 11. Đề thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Cùng Đại học FPT Quy Nhơn cập nhật Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh nhé!

Đề thi

(Lưu ý: Đề thi được tham khảo từ thí sinh. Đáp án được đánh dấu trong đề là của thí sinh dự thi, chỉ mang tính chất tham khảo)Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 để thí sinh, phụ huynh tham khảo:

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 1. 

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 2.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 3.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 4.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 5.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 6.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 7.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 8.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 9.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 10.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 11.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 12.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 13.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 14.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 15.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 16.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 17.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 18.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 19.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 20.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 21.

Đang cập nhật.....

Nguồn: Tuyensinh247

Tin tức Liên quan