Đại học FPT đạt tiêu chuẩn vàng kiểm định quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh

Vừa qua, Hội đồng Kiểm định chương trình đào tạo về kinh doanh ACBSP đã chính thức công nhận chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Đại học FPT đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

 

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh. Theo Tiến sĩ Rajesh Khajuria, ACBSP là tổ chức lớn nhất về kiểm định chương trình đào tạo kinh doanh trên toàn cầu, được công nhận bởi CHEA, Hoa Kỳ. ACBSP có thành viên trải dài khắp 60 quốc gia, 1.200 chi nhánh với 13.000 giảng viên đang hoạt động. 


Tháng 10/2019, tổ chức kiểm định ACBSP đã thực hiện đánh giá chính thức ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH FPT. Căn cứ tiêu chí của ACBSP, để đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng, Đại học FPT cần đảm bảo đạt được 6 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí cấp 1 và 61 tiêu chí cấp 2.

Theo đó, những ‘tiêu chí vàng’ mà ĐH FPT bắt buộc đạt được theo tiêu chuẩn ACBSP liên quan đến Công tác lãnh đạo; Hoạch định chiến lược; Sinh viên và các bên có liên quan; Chuẩn đầu ra và năng lực sinh viên; Cán bộ và giảng viên; Tổ chức đào tạo của Trường, đặc biệt ở khối ngành Quản trị kinh doanh.

 Cụ thể, Bộ tiêu chuẩn này có 6 tiêu chuẩn đi kèm với 27 tiêu chí cấp 1 và 61 tiêu chí cấp 2. 

Tiêu chuẩn 1 về Công tác lãnh đạo, gắn với 2 tiêu chí: Xây dựng, thực hiện và liên tục cải tiến các chương trình cũng như quy trình trong nhà trường để đáp ứng được tiêu chuẩn của ACBSP; Trách nhiệm với xã hội.

Tiêu chuẩn 2 về Hoạch định chiến lược, gắn với 2 tiêu chí: Quy trình hoạch định chiến lược; Thực hiện chiến lược. 

Tiêu chuẩn 3 về Sinh viên và các bên liên quan, gắn với 8 tiêu chí: Xác định đối tượng tuyển sinh mục tiêu; Các phương pháp khảo sát thị trường; Định kỳ rà soát và cập nhật các phương pháp lấy ý kiến người học và các bên liên quan; Sử dụng thông tin khảo sát; Thu hút và giữ chân người học; Cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi; Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người học và các bên liên quan; Xây dựng hệ thống bảng biểu cho tiêu chuẩn 3. 

Tiêu chuẩn 4 về Đo lường và phân tích chuẩn đầu ra và năng lực sinh viên, ứng với 4 tiêu chí: Tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra; Phân tích xu hướng chuẩn đầu ra; So sánh kết quả đánh giá chuẩn đầu ra; Sử dụng kết quả đánh giá chuẩn đầu ra. 

Tiêu chuẩn 5 về Cán bộ, giảng viên, ứng với 8 tiêu chí cấp 1 và 33 tiêu chí cấp 2. Gồm: Kế hoạch nhân sự; Cách thức quản lý nhân sự; Trình độ, khối lượng giảng dạy của giảng viên; Quy mô giảng viên và phân công công việc; Đánh giá giảng viên; Các thủ tục và chính sách trong việc quản lý và phát triển giảng viên; Các hoạt động học thuật và chuyên môn. 

Tiêu chuẩn 6 về Tổ chức đào tạo, gồm 3 tiêu chí cấp 1 và 16 tiêu chí cấp 2. Gồm: xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo; Quản lý quy trình hỗ trợ sinh viên; Quản lý sinh viên.

Theo các chuyên gia lĩnh vực giáo dục, việc đạt được toàn bộ 6 tiêu chí kể trên là khá thách thức đối với các cơ sở đào tạo. Chẳng hạn, việc đo lường phân tích chuẩn đầu ra là một tiêu chuẩn mà nhiều trường gặp khó khăn. Đối với các giảng viên, lực lượng có vai trò trực tiếp trong chất lượng đào tạo cũng cần được nâng cao năng lực thường xuyên để đạt tiêu chuẩn quy định. 

Đạt được toàn bộ các ‘tiêu chí vàng’ theo chương trình kiểm định quốc tế ACBSP khối ngành Quản trị kinh doanh, Đại học FPT chứng minh chương trình đào tạo của Trường phù hợp và tương đồng với các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Qua đó mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp cùng cộng đồng quốc tế. 

 

 HOÀNG NHUNG (tổng hợp)

 

Tin tức Liên quan