Đại học FPT là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 21001: 2018

(VTV.vn) - Đại học FPT tái đánh giá duy trì tiêu chuẩn giáo dục quốc tế ISO 21001: 2018 vào ngày 18-27/12/2023.

 

Bureau Veritas (Anh Quốc) - một trong những tổ chức hàng đầu trong việc chứng nhận ISO đã đến các campus của Đại học FPT trên toàn quốc để đánh giá duy trì tiêu chuẩn giáo dục này. Đại học FPT đạt chứng nhận ISO 21001: 2018 từ năm 2021, là trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn giáo dục quốc tế ISO 21001: 2018.

 

Bureau Veritas (Anh Quốc) - Một trong những tổ chức hàng đầu trong việc chứng nhận ISO đã đến Đại học FPT để thực hiện đánh giá duy trì tiêu chuẩn giáo dục quốc tế ISO 21001

 

Đại diện Bureau Veritas và Đại diện Đại học FPT tại buổi đánh giá duy trì tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, đánh giá được thực hiện tại các campus của Đại học FPT trên toàn quốc

 

ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Khác với ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn áp dụng đại trà cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, ISO 21001:2018 được thiết kế và phát triển để cung cấp hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho lĩnh vực giáo dục. Tại Việt Nam, Đại học FPT đạt chứng nhận từ năm 2021, là trường đầu tiên áp dụng và đạt được chứng nhận. Bên cạnh đó, tại  Việt Nam, hiện nay có một  số  trường cũng  đang  áp  dụng  ISO 21001:2018 và  đang  trên  đà  hướng  tới  chứng nhận.

 

Để nhận được chứng nhận ISO 21001:2018, Đại học FPT đã thực hiện và áp dụng 11 nguyên tắc bao gồm: tập trung vào người học, người thụ hưởng khác; lãnh đạo có tầm nhìn xa; sự tham gia, cam kết của các cá nhân; cách tiếp cận theo đúng quy trình; sự cải tiến không ngừng; các quyết định có căn cứ; trách nhiệm xã hội; quản lý mối quan hệ giữa tổ chức với các bên quan tâm; sự công bằng, minh bạch; đạo đức trong giáo dục và bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

 

“ISO 21001 nói đến hệ thống quản trị trong một tổ chức giáo dục nổi bật với nguyên lý PDCA (Plan-Do-Check-Act). Nếu tất cả các bộ phận của tổ chức vận hành theo nguyên lý đó thì chất lượng hoạt động ngày một nâng lên. ISO 21001 đặt ra 1 sứ mệnh nữa của các trường là trách nhiệm xã hội.  Như vậy, các điểm nhấn của ISO 21001 bao gồm: hệ thống quản trị trường đại học, nguyên lý PDCA nâng cao chất lượng và phát triển, và trách nhiệm xã hội của một tổ chức giáo dục.” – chị Trương Thị Anh Đào (Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng Đại học FPT TP.HCM - Tổ chức Giáo dục FPT TPHCM) cho biết thêm.

 

Trường Đại học FPT được công nhận đạt chuẩn ISO 21001:2018 từ năm 2021, chứng nhận được cấp bởi Bureau Veritas (Anh Quốc) và đánh giá duy trì chứng nhận mỗi năm

 

Là bộ tiêu chuẩn chất lượng dành riêng cho các đơn vị giáo dục đào tạo, ISO 21001:2018 có nhiều nguyên tắc, cách tiếp cận, yêu cầu và quy trình khác biệt và tập trung so với các khung tiêu chuẩn được áp dụng đại trà. Đặc biệt, ISO 21001:2018 chú trọng việc nâng cao sự hài lòng không chỉ của khách hàng mà còn của 6 đối tượng liên quan. Đây là quan điểm và cách tiếp cận mới, giúp việc tăng cường chất lượng cho công tác giáo dục đào tạo được nhìn nhận một cách toàn diện với đầy đủ các góc nhìn và quan điểm đa chiều.

 

Sau thời gian nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống quản trị chất lượng mới theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018, Đại học FPT đã ban hành bộ quy trình ISO 21001:2018 dành riêng cho các đơn vị đào tạo trong các campus trên toàn quốc. Bộ quy trình này bao gồm 13 quy trình nhỏ dành cho 13 hoạt động cốt lõi quyết định đến chất lượng vận hành. Với xuất phát điểm là trường Đại học sinh ra trong lòng doanh nghiệp, các campus trên toàn quốc của Đại học FPT sử dụng hệ thống quản trị chất lượng quốc tế ISO 21001:2018 để xây dựng khung chất lượng nhất quán, xuyên suốt và chặt chẽ cho các hoạt động đào tạo của mình.

 

ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn hữu ích cho các tổ chức giáo dục, cung cấp công cụ quản lý chung. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 giúp tổ chức giáo dục nâng cao năng lực và uy tín trong việc cung cấp hệ thống giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng, cá nhân hóa việc học tập nhằm đáp ứng những nhu cầu của học sinh và các bên liên quan.

Tin tức Liên quan