Uy tín đào tạo nhóm ngành Công nghệ Thông tin của Đại học FPT

Đại học FPT - trường Đại học đào tạo nhóm ngành Công nghệ Thông tín lâu đời và uy tín hàng đầu Việt Nam.