Tổng quan ngành Ngôn ngữ Anh Đại học FPT

Ngành Ngôn ngữ Anh
Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như rèn luyện cho mình những kỹ năng, bản lĩnh riêng để có cơ hội đảm nhiệm những vị trí, công việc cụ thể như sau: 
Phiên dịch viên, biên dịch viên
Phóng viên quốc tế
Chuyên viên, trợ lý kinh doanh quốc tế
Quản trị dự án công nghệ thông tin với đối tác quốc tế. 
Kỹ sư cầu nối các thị trường nói tiếng Anh
Thứ ký, trợ lý đối ngoại trong các công ty, tập đoàn quốc tế.