eMagazine: ĐẠI HỌC FPT - CAMPUS XANH ĐỘC ĐÁO BẬC NHẤT

Trong thời đại mới, học tập hay làm việc sáng tạo đều cần có cảm hứng. Và một phần cảm hứng sẽ đến từ không gian. Việc đầu tư trăm tỷ cho một campus chẳng bao giờ là xa xỉ khi nhận lại được nhiều thứ hơn, đó là sự sáng tạo, là sự thoải mái và hơn cả là sự chất lượng.  

Tin tức Liên quan