Đại học FPT ra mắt Schoolrank - công cụ xếp hạng HS THPT đầu tiên toàn quốc

SchoolRank là trang xếp hạng học sinh toàn quốc do Đại học FPT trực tiếp xây dựng và phát triển, dựa trên phương pháp luận ATAR - cơ sở xét tuyển đầu vào của các trường đại học ở Úc