👉 TPSSOFT - Java wed

Chức vụ
Nhân viên
Ngành nghề

 Java Web ( 10 người)

Mobile (Android/ iOS) (4 người).

Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Mức lương
Thỏa thuận
Kinh nghiệm
Sinh viên năm cuối
Số lượng
14 người


 

Mô tả công việc:

 - TPS Software là một công ty đang phát triển với hơn 180 kỹ sư phần mềm, tập trung mạnh vào phát triển phần mềm cho các ngành khác nhau như Chăm sóc sức khỏe, Giải pháp bán lẻ / Thương mại điện tử, Tài chính, Thương mại điện tử e.t.c.

 - Phạm vi dự án của TPS Software  là từ các doanh nghiệp nhỏ đến các hệ thống đa nền tảng, phức tạp cao cho các doanh nghiệp lớn.

 - Hiện tại thị trường chính của TPS bao gồm Bắc Mỹ, Nhật Bản và Singapore nhưng đang trong quá trình mở rộng.