👉 Chuyên viên quan hệ khách hàng bán lẻ

Chức vụ
Chuyên viên quan hệ khách hàng bán lẻ.
Ngành nghề
marketting
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Mức lương
Thỏa Thuận
Kinh nghiệm
01 năm làm việc cho trong các lĩnh vực kinh doanh
 - Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt
 - Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý
 - Phối hợp làm việc theo nhóm tốt
 - Chủ động, độc lập trong công việc
 - Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng

 

  

Mô tả công việc:


-  Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ, …
 - Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
 - Đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình bán các sản phẩm dịch vụ, để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất
 - Có kiến nghị về việc phát triển sản phẩm dựa trên thông tin và phân tích khách hàng cũng như thị trường nói chung để đáp ứng được đặc thù của vùng địa bàn triển khai.
 - Chăm sóc khách hàng
 - Thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank
 - Các công việc khác do Quản lý bộ phận kinh doanh, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.


Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …

Địa chỉ liên hệ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email: [email protected]