SINH VIÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - ĐH FPT THAM GIA TRÌNH BÀY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI SINGAPORE

Mới đây, sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện Đại học FPT đã đến Singapore tham gia trình bày nghiên cứu khoa học tại “The 3rd Southeast Asian Conference on Education (SEACE2023)”. Diễn đàn do Singapore Management University tổ chức từ ngày 10/2/2023 đến ngày 13/2/2023. ️

 

 

SEACE quy tụ các giáo viên, nhà nghiên cứu, giáo sư nổi tiếng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, khách mời từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ những hiểu biết của họ. Mục tiêu là mở rộng nhận thức về các bối cảnh khác nhau trong việc theo đuổi các giải pháp và hiệp lực. ️

 

 

Tại sự kiện này, các nhóm sinh viên Đại học FPT trình bày các đề tài nghiên cứu sau:

* The Impact of Educational Facilities on University Choice Throughout Facebook Platform: A Case of FPT University’s Students.

* The influence of Emotional Intelligence (EI) on Academic Performance: A case study of FPT Students reading Multimedia Communication.

* The effects of time management on the GPA of Undergraduate students in FPTU HCMC, Faculty of Business Administration. ️

 

 

Đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu Khoa học, giảng viên và sinh viên Đại học FPT đang có nhiều nỗ lực được ghi nhận.

  Theo FPTU HCMC

Tin tức Liên quan