Review sương sương bí kíp thần thánh cho kỳ thì THPT QG 2020 Đại học FPT TP.HCM

Đây là cuốn bí kíp "thần thánh" mà các bạn học sinh 2k2 chuyền tay nhau thời gian gần đây. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới đòi hỏi các bạn học sinh 12 rất nhiều kiến thức để vượt qua. Học nhiều, thời gian ngắn, đó là thử thách rất lớn đối với các bạn trẻ.