Orientation Week - Thông báo số 1 - Lịch chi tiết và link tham gia chương trình

Chương trình định hướng tân sinh viên nhằm giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về định hướng phát triển cũng như quy định của nhà trường, làm quen với cách học tập chủ động, tự tin bước vào một môi trường học tập trung thực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội. 

Trường Đại học FPT Quy Nhơn thông báo đến các bạn lịch tựu trường và các hoạt động dành cho Tân sinh viên K17 như sau:

 

 

 

Chi tiết lịch trình này sẽ được gửi qua mail dành cho các bạn Tân sinh viên cũng như các BroSis. Tân sinh viên vui lòng check mail thường xuyên và liên hệ trực tiếp với cán bộ tư vấn hoặc BroSis của mình/.

   

 

 

Tin tức Liên quan