Open Day - Một ngày làm sinh viên Đại học FPT

Địa điểm
Đại học FPT Quy Nhơn (Khu đô thị mới An Phú Thịnh, Phường Nhơn Bình & Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
Thời gian
06/03/2022
 

Lịch sự kiện

Open Day - Một ngày làm sinh viên Đại học FPT

Địa điểm
Đại học FPT Quy Nhơn (Khu đô thị mới An Phú Thịnh, Phường Nhơn Bình & Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
Thời gian
06/03/2022