Open Day - Một ngày làm sinh viên Đại học FPT

 Địa điểm: Đại học FPT Quy Nhơn ( Khu đô thị mới An Phú Thịnh, P. Nhơn Bình & P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định)

Thời gian
06/03/2022

 


Lịch sự kiện

Open Day - Một ngày làm sinh viên Đại học FPT

 Địa điểm: Đại học FPT Quy Nhơn ( Khu đô thị mới An Phú Thịnh, P. Nhơn Bình & P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định)

Thời gian
06/03/2022