Lễ ra mắt Innovation Space và ký kết hợp tác nghiên cứu với FIS

Địa điểm
FPT University HCM
Thời gian
13/06/2020

 

 
Lễ ra mắt Innovation Space và ký kết hợp tác nghiên cứu với FIS

🔥 Ngày 13/06, chương trình hợp tác nghiên cứu với  với FPT Information System (FIS) và Lễ ra mắt Innovation Space - không gian khởi nghiệp sáng tạo sẽ được tổ chức tại ĐH FPT TP.HCM.

🔸 Tại sự kiện, các dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được phê duyệt của sinh viên ĐH FPT cũng chính thức được “trình làng”.  

Đây là chương trình được tổ chức bởi phòng Quan hệ doanh nghiệp, phòng Đào tạo ĐH FPT TP.HCM kết hợp với FPT Information System (FIS). 

🔻 Thông tin chi tiết:
🔹 Thời gian: 9h00-12h00
🔹 Địa điểm: Phòng 425 - ĐH FPT TP.HCM

🔹🔹 Nội dung chương trình: 
- Giới thiệu dự án Innovation Space và mời khách tham quan
- Ra mắt không gian khởi nghiệp sáng tạo
- Giới thiệu nhóm dự án khởi nghiệp 
- Các nhóm sinh viên thuyết trình dự án
- Hội đồng thẩm định công bố kết quả

🔻 Cùng chờ đợi Lễ ra mắt Innovation tại campus mới cũng như những dự án khởi nghiệp sáng tạo “đột phá” của sinh viên ĐH FPT nhé!
 
#FPTUniversityHCM #Innovation #khởi_nghiệp_sáng_tạo
 

Lịch sự kiện

Lễ ra mắt Innovation Space và ký kết hợp tác nghiên cứu với FIS

Địa điểm
FPT University HCM
Thời gian
13/06/2020

 

 
Lễ ra mắt Innovation Space và ký kết hợp tác nghiên cứu với FIS

🔥 Ngày 13/06, chương trình hợp tác nghiên cứu với  với FPT Information System (FIS) và Lễ ra mắt Innovation Space - không gian khởi nghiệp sáng tạo sẽ được tổ chức tại ĐH FPT TP.HCM.

🔸 Tại sự kiện, các dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được phê duyệt của sinh viên ĐH FPT cũng chính thức được “trình làng”.  

Đây là chương trình được tổ chức bởi phòng Quan hệ doanh nghiệp, phòng Đào tạo ĐH FPT TP.HCM kết hợp với FPT Information System (FIS). 

🔻 Thông tin chi tiết:
🔹 Thời gian: 9h00-12h00
🔹 Địa điểm: Phòng 425 - ĐH FPT TP.HCM

🔹🔹 Nội dung chương trình: 
- Giới thiệu dự án Innovation Space và mời khách tham quan
- Ra mắt không gian khởi nghiệp sáng tạo
- Giới thiệu nhóm dự án khởi nghiệp 
- Các nhóm sinh viên thuyết trình dự án
- Hội đồng thẩm định công bố kết quả

🔻 Cùng chờ đợi Lễ ra mắt Innovation tại campus mới cũng như những dự án khởi nghiệp sáng tạo “đột phá” của sinh viên ĐH FPT nhé!
 
#FPTUniversityHCM #Innovation #khởi_nghiệp_sáng_tạo