Lễ Khai giảng

Địa điểm
Đại học FPT Quy Nhơn (Khu đô thị mới An Phú Thịnh, Phường Nhơn Bình & Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
Thời gian
16/10/2022
 

Lịch sự kiện

Lễ Khai giảng

Địa điểm
Đại học FPT Quy Nhơn (Khu đô thị mới An Phú Thịnh, Phường Nhơn Bình & Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
Thời gian
16/10/2022