Hội diễn văn nghệ Blooming - Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08.03.2022

Địa điểm: Đại học FPT Quy Nhơn ( Khu đô thị mới An Phú Thịnh, P. Nhơn Bình & P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định)

 

Thời gian
07/03/2022

Lịch sự kiện

Hội diễn văn nghệ Blooming - Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08.03.2022

Địa điểm: Đại học FPT Quy Nhơn ( Khu đô thị mới An Phú Thịnh, P. Nhơn Bình & P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định)

 

Thời gian
07/03/2022