FPT đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công nghệ thông tin

Vừa qua, Tập đoàn FPT đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019- 2025 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) cùng Tập đoàn FPT vừa được tổ chức. 
 
 
Theo đó, hai bên sẽ hợp tác triển khai 04 nội dung trọng yếu: Xây dựng chiến lược chuyển đổi số và chiến lược phát triển GD&ĐT; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về GD&ĐT; Phối hợp triển khai các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong GD&ĐT. 
 

Với nội dung ký kết, Tập đoàn FPT sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số, xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử của Bộ; triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hiện đại hóa mô hình đào tạo đại học, đồng thời là đối tác chiến lược thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp.

 

Tổ chức giáo dục FPT – cụ thể là Trường Đại học FPT – sẽ tham gia tích cực các hoạt động phổ cập và đào tạo chuyên sâu về AI, tiên phong đào tạo theo mô hình mới (EdTech) – gắn giáo dục với công nghệ, góp phần tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế, tăng năng lực cạnh tranh cho sinh viên Việt Nam.

 

Các ngành đào tạo ở Đại học FPT về lĩnh vực Công nghệ Thông tin:
>>> Ngành Kỹ thuật Phần mềm
>>> Ngành An toàn Thông tin
>>> Ngành Trí tuệ Nhân tạo
>>> Ngành Hệ thống Thông tin
>>> IoT (Internet of Things)

 

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: “Thành bại của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phụ thuộc lớn vào chất lượng nguồn nhân lực và FPT sẵn sàng góp sức bằng công nghệ, và bằng thực tiễn tham gia giáo dục để đóng góp vào quá trình phát triển nguồn nhân lực này”.

Bên cạnh đó, hai bên kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần đưa Bộ GD&ĐT trở thành một trong những Bộ tiên phong chuyển đổi số và vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, góp phần triển khai thành công đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025”.

Theo GD&TĐ

Xem thêm:

 

Tin tức Liên quan