Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021

Đề thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử chủ yếu thuộc chương trình lớp 12. Đề thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Cùng Đại học FPT Quy Nhơn cập nhật Đề thi và gợi ý đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử nhé!

Đề thi

(Lưu ý: Đề thi được tham khảo từ thí sinh. Đáp án được đánh dấu trong đề là của thí sinh dự thi, chỉ mang tính chất tham khảo)

 

Dap an mon Lich su anh 1

Dap an mon Lich su anh 2

Dap an mon Lich su anh 3

Dap an mon Lich su anh 4

Đáp án môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2021 để thí sinh, phụ huynh tham khảo:

 Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 1. 

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 2.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 3.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 4.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 5.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 6.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 7.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 8.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 9.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 10.

 

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 10.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 11.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 12.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 13.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 14.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 15.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 16.

Đang cập nhật.....

  Nguồn: Tuyensinh247

 

Tin tức Liên quan