Đại học FPT công bố kết quả ResConnect 2021

Ngày 12/12, Đại học FPT vừa công bố kết quả cuộc thi Research Connect 2021 với các hạng mục giải Khoa học, Khởi nghiệp, Sáng tạo và Tiềm năng.

Research Connect 2021 là cuộc thi nhằm tìm kiếm và ươm mầm những sáng tạo khoa học, những tiềm năng khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên Đại học FPT. Tham gia cuộc thi, sinh viên trình bày các đề tài nghiên cứu có tính sáng tạo, thực tiễn xã hội, và có tiềm năng khởi nghiệp với 2 tiểu ban chính: Công nghệ thông tin – Đồ họa và Kinh tế – Truyền thông – Ngôn ngữ.

Trải qua chặng đường hơn một tháng cùng cuộc thi ResConnect 2021, BTC đã tìm ra 08 tập thể xuất sắc ở 4 hạng mục. Các đội thi nhận được phần thưởng 5 triệu đồng/giải cùng giấy khen từ BTC, cụ thể:

  • Giải Khoa học: The Sungam, Zoomi Desoon
  • Giải Khởi nghiệp: Unibit, PRSV
  • Giải Sáng tạo: Đàn ông nâu, Aurora
  • Giải Tiềm năng: Ash, The Pioneer

Tin tức Liên quan