Đại học FPT chính thức là thành viên liên kết của AUN – QA

Ngày 25/03/2018, trường Đại học FPT đã chính thức được công nhận là thành viên liên kết (Associate Member) của “Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á” AUN – QA . Trước đó, Đại học FPT đã gửi hồ sơ xin tham gia và tham dự Hội nghị thường niên của tổ chức này.

 

Việc Đại học FPT trở thành thành viên liên kết AUN – QA, có ý nghĩa quan trọng với Tổ chức Giáo dục FPT nói chung và Đại học FPT nói riêng. Tham gia mạng lưới này là cơ hội để Tổ chức giáo dục FPT tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi và trao đổi về phát triển các chương trình đào tạo. Đặc biệt, khi trở thành thành viên liên kết việc công nhận tín chỉ các chương trình đào tạo của trường sẽ có nhiều thuận lợi hơn tại các trường đại học khác trong cùng mạng lưới.

 

Được biết, Tổ chức Giáo dục FPT tiếp cận AUN – QA từ năm 2012. Đến tháng 3/2017, Ban Giám hiệu trường Đại học FPT đã cử các cán bộ Đảm bảo Chất lượng tìm hiểu và gửi hồ sơ xin tham gia vào tổ chức. Trong phiên xét hồ sơ tháng 3/2018, có 10 trường thuộc khu vực Đông Nam Á được công nhận. Trong đó, trường Đại học FPT là một trong số 3 trường đại học của Việt Nam được công nhận chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN – QA.

 

AUN – QA là tổ chức phi lợi nhuận trong Đảm bảo Chất lượng đào tạo Đại học trong khu vực ĐNA và rất coi trọng sự tham gia của các thành viên. Vì vậy, để tham gia trường đã gửi hồ sơ kèm các minh chứng, cam kết cần thiết thể hiện mong muốn trở thành thành viên liên kết của tổ chức. 

 

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng AUN – QA  đang là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Và đây cũng là chiến lược phát triển của FPT Edu trong việc xác định được vị thế các chương trình đào tạo của mình trong khu vực. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng lộ trình phát triển cho chương trình đào tạo theo hướng vươn tới các chuẩn mực quốc tế nhằm thể hiện rõ tính quốc tế hóa của Tổ chức.

 

Được biết trước đó, ngày 16/11/2012, Đại học FPT trở thành trường đại học đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức xếp hạng giáo dục đại học thế giới – QS, xếp hạng 3 sao. Tháng 6/2016, trường Đại học FPT trở thành thành viên của tổ chức ACBSP thế giới. Tháng 4/2017, trường trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO thế giới. 

 

Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1998, “Mạng lưới các trường Đại học khu vực Đông Nam Á” đã được thành lập.


Tính đến năm 2018, AUN – QA có 30 thành viên chính thức và 67 thành viên liên kết. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA).


DƯƠNG DƯƠNG

Tin tức Liên quan